Ceník dřeva

Sortiment Rozměry (mm) Délka (m) Jakost S10 Jakost II. Poznámka
hranoly, fošny 1-4 9300 Kč
5 9500 Kč
6 9700 Kč
7 9900Kč
8 11000Kč
9 10400 Kč
10 10800 Kč
12 11800 Kč
latě 30-50 x 50 – 60 1-4 8500 Kč
desky omítané 25 x 80+ 2 4500 Kč
3 5500 Kč
4 6000 Kč
5 6200 Kč
desky prizmované 22-30 x 60+ do 5 10000 Kč
štípané palivové dříví (smrk) 33, 50 cm 800 Kč 1 prms (prostorový metr sypaný
štípané palivové dříví (buk) 33,50 cm

25 cm

1100 Kč

1200 Kč

1 prms
(prostorový metr sypaný)
štěpkování 100 – 120 Kč 7000 Kč/hod 1 prms
štěpka 400 Kč 1 prms

Platnost od: 1.8. 2021

Cena / m3

Ceny bez DPH